دربي 79 عزيز دردانه هاي پايتخت كه قرار است امروز ساعت 18 برگزار شود به خبر اول رسانه هاي ملي و مطبوعات سراسري كشور تبديل شده است درسته كه روزهاي ديگر هم 99 درصد مطالب مطبوعات ورزشي كشور فقط در مورد استقلال و پرسپوليس مي باشد و چندين سال گذشته ديده ايم كه بازي اين دو تيم نه تنها از كيفيتي برخوردار نيست يلكه به جرات مي توانيم بگيم كه بي كيفيت ترين دربي تاريخ است كه نتيجه از پيش تعيين شده است صفر - صفر يا 1-1 در حالي كه ميلياردها پول بي زبان مردم صرف اين دو تيم عزيز دردانه پايتخت مي شود در حالي كه تيم هاي شايسته ي شهرستانها مثل سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان - تراكتور سازي و ملوان و.... كه جام قهرماني گرفته اند يا فوتبال زيبايي بازي مي كنند يا مثل تراكتور سازي كه 70 روز در صدر جدول بوده و به مقام قهرماني نيم فصل رسيده است و بودجه هاي كمتري نسبت به تيمهاي دردانه پايتخت خرج مي كنند وآن هم نه از بودجه عمومي مملكت صدا و سيما ومطبوعات خيلي راحت از كنار اين مسائل مي گذرند مثلا چند روز پيش كه تراكتور قهرمان نيم فصل شد فقط در يكي و دوتا روزنامه تيتر خيلي كوچك زده بودند وهر فصل اشتباهات داوري حدود 15 امتياز به نفع استقلال و پرسپوليس و به ضرر تيم هاي قدر و مدعي شهرستاني مثل تراكتور و سپاهان و فولاد مي شود ولي خدا در جاي حق نشسته حق به حقدار خواهد رسيد با وجود تمام ناداوري ها در ظاهر سهوي ودر باطن برنامه ريزي شدهتاريخ : یکشنبه 2 آذر1393 | 12:41 | نویسنده : علی حاجی عباسی |

 تاريخ : پنجشنبه 29 آبان1393 | 14:42 | نویسنده : علی حاجی عباسی |

 ﺷﺒﻲ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺭﻱ می شود ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ.ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺠﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﺭﺵ ﺭﺍﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.آﻥ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭﺵ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺑﻮﺩ همین طورﻛﻪمارﮔﺸﺘﻲ ﻣﻴﺰﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﻩ ﮔﻴﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺯﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﻣﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩﻭﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻭ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﮔﺶ ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻴﮕﯿﺮﺩﺑﺮﺍﻱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺭﻩ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩ . ﻧﺠﺎﺭ ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺁﻣﺪﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﺭﻩ ﻻﺷﻪیﻣﺎﺭﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺧﻢ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ بی فکری ﻭ ﺧﺸﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺩﺭﻟﺤﻈﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪﻣﻴﺸﻮﻳﻢﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻳﺮﺷﺪﻩ ... ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ؛ﺍﺯﺁﺩﻣﻬﺎ؛ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ؛ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ؛ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺩﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻭ ﺑﺠﺎ.ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻛﻨﻲ

bargerefte az sit dustam hasanتاريخ : دوشنبه 26 آبان1393 | 19:52 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
منابع آزمون علمی - تخصصی مشاوران
 
تاريخ : 93/08/06

عنوان

مولفان/مترجمان

انتشارات

 

مشاوره  تحصيلي

1

راهنمايي و مشاوره تحصيلي

سيد مهدي حسيني بيرجندي

رشد

2

برنامه ها و فعاليت هاي راهنمايي و  مشاوره در دوره متوسطه 

اداره كل امورتربيتي و مشاوره

وراي دانش

3

مشاوره تحصيلي – شغلي

شفيع آبادي

سمت –رشد

4

راهنمايي و مشاوره تحصيلي

احمد صافي

رشد

مشاوره شغلي

1

مشاوره شغلي (رويكرد كل نگر )

زونكر ، ترجمه علي محمد نظري

سمت

2

نظريه هاي انتخاب شغل

شفيع آبادي

رشد

3

برنامه هاي آمادگي شغلي

‌سيزارا فمن ،‌ويليام بندات ، دايان سركي كيك ، ترجمه مرجان فرجي

رشد

بهداشت روان

1

بهداشت رواني با نگرش به منابع اسلامي

جمعي از مولفان

حوزه و دانشگاه

2

بهداشت رواني

سعيد شاملو

رشد

3

بهداشت رواني

شهيدي و همكاران

سمت

4

بهداشت رواني

سيد ابوالقاسم حسيني

آستان قدس

آسيب شناسي رواني – اجتماعي

1

كاپلان

ترجمه پورافكاري

رشد- ساوالان-ارجمند

2

هالجين

ترجمه سيد محمدي

رشد

3

مشكلات نوجواني و جواني

اكبري

ساوالان

4

روانشناسي مرضي (جلد 1و2)

دادستان

سمت

آزمون ها

1

راهنمايي سنجش رواني جلد 1و 2

حسن پاشا شريفي و نيك خو

رشد

2

آشنايي با آزمون سازي و آزمون هاي رواني

ابوالفضل كرمي

روان سنجي

3

آزمون هاي رواني جلد 1و2

هادي بهرامي

دانشگاه علامه طباطبايي

خدمات مشورتي مدرسه

1

سازماندهي و اداره خدمات راهنمايي و مشاوره

احمدصافي

انتشارات روان

2

مباني راهنمايي و مشاوره

ثنايي و همكاران

رشد

3

مدارس بدون شكست

ويليام گلاسر ترجمه خانم حمزه

رشد

مشاوره خانواده

1

دانش خانواده

جمعي از مولفان

سمت

2

خانواده درماني كاربردي

اشرف السادات موسوي

دانشگاه الزهرا

3

نوجوان در خانواده درماني

فريده همتي

رشد

4

فنون خانواده درماني

فرشاد بهاري

رشد

5

مباني زوج درماني و خانواده درماني 

علي محمد نظري

علمي

                                                     زمان آزمون ۲۵ دي ۹۳

 تاريخ : یکشنبه 18 آبان1393 | 10:44 | نویسنده : علی حاجی عباسی |


 

پرسيدم از هلال چرا قامتت خم است           آهي كشيد و گفت كه ماه محرم است

 

گفتم كه چيست ماه محرم به ناله گفت             مــاه عــــزاي سيــد اولاد آدم است

 تاريخ : شنبه 10 آبان1393 | 20:6 | نویسنده : علی حاجی عباسی |

 به گزارش سیتنا، روزنامه خراسان نوشت: دختر ۱۷ ساله که در اتاق مشاوره پلیس فتا اشک می ریخت، در حالی که سرش را میان دو دستش گرفته بود و به آینده تاریک خود می اندیشید در میان هق هق گریه به بیان ماجرای تلخ لانه وحشت پرداخت و گفت: وقتی سال اول دبیرستان را با نمرات خوب قبول شدم به پدرم اصرار کردم تا یک گوشی هوشمند تلفن همراه برایم بخرد.

پدرم که از قبولی من در امتحانات خرداد خیلی خوشحال بود گوشی تلفن زیبایی را به عنوان هدیه قبولی برایم خرید. از آن روز به بعد فقط وارد شبکه های اجتماعی می شدم و با دوستانم چت می کردم. روزهای تابستان را با دوست یابی های شبکه ای سپری می کردم و هر روز دوستان جدیدی به گروه ما اضافه می شد تا این که در این میان جملات عاشقانه و احساسی پسر جوانی توجهم را به خود جلب کرد.

آن قدر از جملات ادبی و زیبای «آرمان» لذت می بردم که ناخواسته با او تماس گرفتم و خواستم مطالب بیشتری برایم بفرستد. این گونه بود که رابطه تلفنی من و آرمان شروع شد، اما مدت زیادی نگذشت که به او علاقه مند شدم.

روزهای آغازین مهر هم گوشی تلفنم را پنهانی به مدرسه می بردم تا بتوانم پاسخ پیامک های آرمان را بدهم. در همین روزها آرمان برای این که بتواند در مورد زیبایی من جملاتی بنویسد، از من خواست تا عکس بدون حجاب و با پوشش دختران غربی برایش بفرستم. من هم بدون آن که به کسی چیزی در این رابطه بگویم با گوشی تلفن عکسی از خودم گرفتم و برایش فرستادم.

از آن روز به بعد آرمان تهدیدم کرد که اگر برای حذف عکس از گوشی نزد او نروم عکسم را برای پدرم ارسال می کند. خیلی ترسیده بودم اگر پدرم تصویر مرا آن گونه می دید چه پیش می آمد؟ نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم، حتی نتوانستم موضوع را برای مادرم که رازدار اصلی زندگی ام بود بازگو کنم. آن روز به خانه مجردی آرمان رفتم و او نه تنها عکسم را حذف نکرد بلکه مرا مورد آزار قرار داد و از صحنه های شیطانی خود فیلم گرفت که همین فیلم زمینه های سوء استفاده های بیشتر او را فراهم کرد تا این که یک روز دیگر مرا به همان خانه مجردی کشاند و به همراه ۸ تن دیگر از دوستانش که در خانه پنهان شده بودند مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

دیگر همه هستی ام را از دست داده بودم و چاره ای نداشتم جز آن که ماجرا را برای مادرم بازگو کنم. حالا هم اگر چه با کشف فیلم ها، آرمان روانه زندان شد اما زندگی من در بیراهه ای تاریک قرار گرفته است.

www.citna.ir/news/17379برگرفته از سايت

اين است نتيجه ي گوشي خريدن براي دانش آموزان و ...تاريخ : یکشنبه 4 آبان1393 | 11:40 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
 ۹ نکته درباره ازدواج که پدر و مادرتان به شما نگفته اند...!! 1

1- وقتی بلد نیستیم ارتباط برقرار کنیم، بعید است ازدواج خوبی داشته باشیم زیرا ازدواج به مهارت‌های ارتباطی بالایی احتیاج دارد. مهارت‌های ارتباطی موضوع پیچیده‌ای نیست. در درجه اول ارتباط با خودمان باید درست باشد. کسی که خودکم‌بین است ارتباط‌هایی دارد نه به خاطر عشق و تعهد بلکه به خاطر این‌که ضعف‌های درونی‌اش را پر کند. همسر چنین آدمی همیشه باید طوری عالی باشد که این آدم، اعتمادبه‌نفس نداشته‌اش را از او دریافت کند، این می‌شود یک رابطه انگلی عاطفی.

-2 وقتی خودشیفته هستی، ازدواج نکن زیرا همیشه احساس می‌کنی حرف‌های تو، سلیقه تو، طرز حرف زدن تو، مطالعات تو، دین‌داری تو، اخلاقیات تو و سکوت‌های تو خیلی خاص‌اند و همسرت باید فعلا تو و رازهای نبوغت را کشف کند. آدم‌های خودشیفته به راحتی توانایی نادیده گرفتن احساسات و شعور دیگران را دارند و ممکن است به خودشان حق بدهند به راحتی خیانت کنند.

-۳ مراقب آدم‌هایی باش که ظاهر اجتماعی موفقی دارند و خیلی حواسشان به همه جزییات زندگی تو هست! گاهی این افراد زمینه اختلال شخصیتی پارانویا دارند یعنی شک و بدبینی. بدبین‌ها زندگی خود و شما را پس از ازدواج جهنم می‌کنند. ایشان استعدادی عجیب و هوشی سرشار و عقلی ناقص دارند! تمام هم و غمشان این است که تو در نامزدی قبلی خود چه تجربیاتی داشته‌ای، کدام رستوران‌ها رفته‌ای. همه ساعاتی که باید صرف رشد تو در ارتباط عاطفی‌ات شود، حرام قانع کردن یک آدم مریض می‌شود. در دوره نامزدی می‌شود رفتارهای افراد شکاک را شناخت. یادت نرود شکاک ویروسی به تو می‌زند که بعدا توجه نرمال یک آدم نرمال را خیلی کم و ناکافی ببینی

-۴ مراقب باش خیلی کمال‌طلب نباشی زیرا کمال‌طلب perfectionist چنان همه چیز را سخت می‌گیرد (نامزدی،مراسم عروسی، تشریفات بعد از ازدواج) که زندگی جهنم می‌شود. کمال‌طلبها فقط وارد بخش‌هایی از زندگی می‌شوند که برنده بشوند و لذت بسیاری از فرصت‌های ناب زیستن را از دست می‌دهند

-5ین روزها مراقب “چسبندگی عاطفی” هم باید بود. دختران و پسرانی هستند که به شدت احتیاج دارند که شما حالشان را خوب کنید در حالی‌که ما در زندگی خودمان بیشتر موظفیم حال خود را ردیابی کنیم. مردانی این چنین توقع دارند که شما همیشه خوشگل و مرتب و خوش‌اخلاق باشید. این مردان درکی از همسرشان دارند شبیه مادر. مادر، زنی است که همیشه در دسترس، مهربان و حامی است. همسر اگر این چنین باشد اول از همه خودش در هم می‌شکند زیرا ما بناست فقط با فرزندانمانم تا این حد در دسترس باشیم. برای شوهر باید همسری کرد

-۶ هر چقدر نگران اعتیاد به مواد مخدر در نامزدتان هستید، بترسید از این‌که طرف اعتیاد هیجانی داشته باشد یعنی همیشه باید چیزی جدید در زندگی‌اش باشد تا او احساس رضایت کند. حالا این ممکن است با تغییر زودبه‌زود شغل و رشته تحصیلی و مطالعات آزاد او باشد یا ممکن است وارد ارتباط‌های او بشود و هر از گاهی باید ارتباطی موازی را تجربه کند تا شما را دوست داشته باشد. چنین ازدواج‌هایی خطرناکند زیرا دایم باید همسرتان را بپایید تا دمی به خمره نزند .

-۷ شاید از فلسفه ازدواج شنیده باشید. ازدواجی موفق است که همه چیز شما نباشد. ما حال خوبمان را از چند منبع می‌گیریم: خانواده خود، کار خوب، تحصیلات، تاثیرگذاری اجتماعی، دوستان خودمان و ازدواج. وقتی همه حال خوب خود را به عهده همسر بگذاریم یا نامزدتان به عهده شما ‌بگذارد، بازی بسیار خطرناکی آغاز شده است زیرا هیچ انسانی چنین قابلیتی ندارد که در درازمدت شما را خوشحال نگه دارد

-۸ نیم‌نگاهی به روابط نامزدتان با خانواده‌اش بیندازید زیرا الگوی رابطه او با مادر و پدرش کلیدهای زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد. مثلا در دوره نامزدی هر بار که با فرهاد بیرون رفته‌ای مادرش ۱۰ بار تماس گرفته است یا مادر نازنین دایم ساعت ورود و خروج این دختر ۲۵ ساله را چک می‌کند. معنی‌اش این است که در این خانه فضای کنترل زیادی حاکم است و خانواده برای حریم شخصی خیلی اهمیت قایل نیستند. بنابراین اگر روزی دیدی همسر تو (دختر این خانواده) دارد پیامک‌های تلفن همراه تو را بدون اجازه تو می‌خواند، نباید شاخ دربیاوری زیرا به حریم شخصی او احترامی نگذاشته بودند که الان او این کار را بلد باشد

-۹ در حال حاضر مهم‌ترین دلیل طلاق در ایران مسایل جنسی است. بدون رودربایستی باید هشدار داد که دانش جنسی خود را با کلاس‌ها و کتاب‌های خوب و سوال کردن از متخصصان بالا ببرید، به شدت تاکید دارم به سلیقه جنسی خود احترام بگذارید؛ مثلا اگر خواستگار شما بسیار لاغر است و شما از فردی توپرتر خوشتان می‌آید، اگر چیزهای خوب دیگرش را پذیرفته اید، خوب است به او نیز این سلیقه خود را اطلاع دهید تا کمی تغییرش دهد. خیلی خوب نیست که بعدا حسرت چهره و تیپ یکی دیگر را بخورید. خیلی ظریف باید از شباهت نیازهایی از این دست در خود و نامزد مطلع بود تا بعدا گرفتاری ایجاد نشود..تاريخ : جمعه 2 آبان1393 | 12:56 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
عکس نوشته های خواندنی (1)تاريخ : دوشنبه 31 شهریور1393 | 11:43 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست

در كتاب چار فصل زندگي صفحه ها پشت سرِ هم مي روند هر يك از اين صفحه ها، يك لحظه اند لحظه ها با شادي و غم مي روند... گريه، دل را آبياري مي كند خنده، يعني اين كه دل ها زنده است... زندگي، تركيب شادي با غم است دوست مي دارم من اين پيوند را گر چه مي گويند: شادي بهتر است دوست دارم گريه با لبخند را "قیصر امین پور" به نقل از دکتر کافیتاريخ : جمعه 14 شهریور1393 | 13:16 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
انتخاب رشته کنکور سراسر93

 

قبل از ظهر پایگاه انتخاب رشته آموزش و پرورش واقع در آموزشگاه عصمتیه

 

بعد از ظهر ها دفتر مشاوره اینجانب واقع در کلینیک قایم

با 20 سال سابقه درخشانتاريخ : دوشنبه 13 مرداد1393 | 21:9 | نویسنده : علی حاجی عباسی |

 تاريخ : جمعه 3 مرداد1393 | 14:40 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
آمد رمضان هست دعا را اثري * دارد دل من شور و نواي دگري * ما بنده عاصي و گنهكار توييم * اي داور بخشنده بما كن نظري *

تاريخ : شنبه 7 تیر1393 | 15:57 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
ا برنامه مسابقات جام جهانی 2014 برزیل به گزارش اخبار 20 به نقل از سایت صبحانه، بیستمین دوره رقابتهای جام جهانی فوتبال از بامداد 23 خرداد 93 آغاز می شود و به مدت یک ماه در 12 شهر برزیل پی گیری خواهد شد و چشم میلیون ها بیننده علاقه مند به مستطیل سبز را به خود خیره خواهد کرد. 32 تیم حاضر در این رقابتها در 8 گروه‌ به رقابت خواهند پرداخت: گروه A: برزیل، کرواسی، مکزیک و کامرون گروه B: اسپانیا، هلند، شیلی و استرالیا گروه C: کلمبیا، یونان، ساحل عاج و ژاپن گروه D: اروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا گروه E: سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس گروه F: آرژانتین، ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگووین گروه G: آلمان، پرتغال، آمریکا و غنا گروه H: بلژیک، روسیه، کره‌جنوبی و الجزایر دیدار افتتاحیه این مسابقات را بامداد 23 خرداد به وقت تهران برزیل میزبان برابر کرواسی انجام می‌دهد، مسابقه‌ای که در ورزشگاه دی سائوپائولو برگزار خواهد شد. به گزارش صبحانه، از مهمترین دیدارهای مرحله گروهی می‌توان به رویارویی تیم‌های اسپانیا و هلند در گروه B، ایتالیا و انگلیس در گروه D و آلمان و پرتغال در گروه G این مسابقات اشاره کرد. دیدار تیم‌های آلمان و آمریکا هم قابل توجه است؛ مسابقه‌ای که یورگن کلینزمن سرمربی پیشین تیم ملی آلمان در جام جهانی 2006 برابر تیم ملی کشورش و دستیار سابقش یواخیم لوو قرار می‌گیرد. برای سهولت شما مخاطبان گرامی برنامه کامل و ساعت برگزاری این مسابقات را به وقت تهران منتشر شد. پوستر با کیفیت جدول بازی های جام جهانی به وقت ایران را با کلیک بروی اینجا دریافت کنید طراح:نیما باقری برنامه کامل دیدارهای مرحله گروهی و حذفی جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است: (ساعت بازیها به وقت تهران است) مرحله گروهی جمعه 23 خرداد (13 ژوئن) : بازی شماره (1)؛ گروه A: برزیل - کرواسی (سائوپائولو - ورزشگاه دی سائوپائولو - دیدار افتتاحیه) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: جمعه 23 خرداد (13 ژوئن): بازی شماره (2)؛گروه A: مکزیک - کامرون (ناتال - ورزشگاه داس دوناس) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (3)؛گروه B: اسپانیا - هلند (سالوادور - ورزشگاه فونته نووا) :: (ساعت 23:30) :: شنبه 24 خرداد (14 ژوئن): بازی شماره (4)؛گروه B: شیلی - استرالیا (کوییابا - ورزشگاه پانتانال) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (5)؛گروه C: کلمبیا - یونان (بلوهوریزونته - ورزشگاه مینیه رو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (6)؛گروه D: اروگوئه - کاستاریکا (فورتالزا - ورزشگاه کاستلائو) :: (ساعت 23:30) :: یکشنبه 25 خرداد (15 ژوئن): بازی شماره (7)؛گروه D: انگلیس - ایتالیا (مانائوس - ورزشگاه آمازون) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (8)؛گروه C: ساحل عاج - ژاپن (رسیف - پرنامبوکو) :: (ساعت 05:30 بامداد) :: بازی شماره (9)؛گروه E: سوئیس - اکوادور (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (10)؛گروه E: فرانسه - هندوراس (پورتو آلگره - ورزشگاه بیرا ریو) :: (ساعت 23:30) :: دوشنبه 26 خرداد (16 ژوئن): بازی شماره (11)؛گروه F: آرژانتین - بوسنی (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (12)؛گروه G: آلمان - پرتغال (سالوادور - ورزشگاه فونته نووا) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (13)؛گروه F: نیجریه - ایران (کوریتیبا - ورزشگاه بایکسادا) :: (ساعت 23:30) :: سه شنبه 27 خرداد (17 ژوئن): بازی شماره (14)؛گروه G: غنا - آمریکا (ناتال - ورزشگاه داس دوناس) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (15)؛گروه H: بلژیک - الجزایر (بلوهوریزونته - ورزشگاه مینیه رو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (16)؛گروه A: برزیل - مکزیک (فورتالزا - ورزشگاه کاستلائو) :: (ساعت 23:30) ::چهارشنبه 28 خرداد (18 ژوئن): بازی شماره (17)؛گروه H: روسیه - کره جنوبی (کوییابا - ورزشگاه پانتانال) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (18)؛گروه B: استرالیا - هلند(پورتو آلگره - ورزشگاه بیرا ریو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (19)؛گروه B: اسپانیا - شیلی (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 23:30) ::پنجشنبه 29 خرداد (19 ژوئن): بازی شماره (20)؛گروه A: کامرون - کرواسی(مانائوس - ورزشگاه آمازون) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (21)؛گروه C: کلمبیا - ساحل عاج (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (22)؛گروه D: اروگوئه - انگلیس (سائوپائولو – ورزشگاه دی سائوپائولو) :: (ساعت 23:30) ::جمعه 30خرداد (20 ژوئن): بازی شماره (23)؛گروه C: ژاپن - یونان (ناتال - ورزشگاه داس دوناس) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (24)؛گروه D: ایتالیا - کاستاریکا (رسیف - پرنامبوکو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (25)؛گروه E: سوئیس - فرانسه (سالوادور - ورزشگاه فونته نووا) :: (ساعت 23:30) ::شنبه 31 خرداد (21 ژوئن): بازی شماره (26)؛گروه E: هندوراس - اکوادور (کوریتیبا - ورزشگاه بایکسادا) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (27)؛گروه F:آرژانتین - ایران (بلوهوریزونته - ورزشگاه مینیه رو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (28)؛گروه G: آلمان - غنا (فورتالزا - ورزشگاه کاستلائو) :: (ساعت 23:30 بامداد) :: یکشنبه 1 تیر (22 ژوئن): بازی شماره (29)؛گروه F: نیجریه - بوسنی (کوییابا - ورزشگاه پانتانال) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (30)؛گروه H: بلژیک - روسیه (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (31)؛گروه H: کره جنوبی - الجزایر (پورتو آلگره - ورزشگاه بیرا ریو) :: (ساعت 23:30) ::دوشنبه 2 تیر (23 ژوئن): بازی شماره (32)؛گروه G: آمریکا - پرتغال (مانائوس - ورزشگاه آمازون) :: (ساعت 02:30 بامداد) :: بازی شماره (33)؛گروه B: استرالیا - اسپانیا (کوریتیبا - ورزشگاه بایکسادا) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (34)؛گروه B: هلند - شیلی (سائوپائولو - ورزشگاه دی سائوپائولو) :: (ساعت 20:30) :: سه شنبه 3 تیر (24 ژوئن): بازی شماره (35)؛گروه A: کرواسی - مکزیک (رسیف - پرنامبوکو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (36)؛گروه A: کامرون - برزیل (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (37)؛گروه D: کاستاریکا - انگلیس (بلوهوریزونته - ورزشگاه مینیه رو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (38)؛گروه D: ایتالیا - اروگوئه (ناتال - ورزشگاه داس دوناس) :: (ساعت 20:30) :: چهارشنبه 4 تیر (25 ژوئن): بازی شماره (39)؛گروه C: ژاپن - کلمبیا (کوییابا - ورزشگاه پانتانال) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (40)؛گروه C: یونان - ساحل عاج (فورتالزا - ورزشگاه کاستلائو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (41)؛گروه F: نیجریه - آرژانتین (پورتو آلگره - ورزشگاه بیرا ریو) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (42)؛گروه F:ایران - بوسنی(سالوادور - ورزشگاه فونته نووا) :: (ساعت 20:30) :: پنجشنبه 5 تیر (26 ژوئن): بازی شماره (43)؛گروه E: هندوراس - سوئیس (مانائوس - ورزشگاه آمازون) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (44)؛گروه E: اکوادور - فرانسه (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (45)؛گروه G: پرتغال - غنا (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 20:30) :: بازی شماره (46)؛گروه G: آمریکا - آلمان (رسیف – پرنامبوکو) :: (ساعت 20:30) :: جمعه 6 تیر (27 ژوئن): بازی شماره (47)؛گروه H: الجزایر - روسیه (کوریتیبا - ورزشگاه بایکسادا) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (48)؛گروه H: کره جنوبی - بلژیک (سائوپائولو - ورزشگاه دی سائوپائولو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: **مرحله یک هشتم پایانی** شنبه 7 تیر (28 ژوئن): بازی شماره (49)؛ اول گروه A - دوم گروه B (بلوهوریزونته - ورزشگاه مینیه رو) :: (ساعت 20:30) :: یکشنبه 8 تیر (29 ژوئن): بازی شماره (50)؛ اول گروه C - دوم گروه D (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (51)؛ اول گروه B - دوم گروه A (فورتالزا - ورزشگاه کاستلائو) :: (ساعت 20:30) :: دوشنبه 9 تیر (30 ژوئن): بازی شماره (52)؛ اول گروه D - دوم گروه C (رسیف – پرنامبوکو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (53)؛ اول گروه E - دوم گروه F (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 20:30) :: سه شنبه 10 تیر (1 جولای): بازی شماره (54)؛ اول گروه G - دوم گروه H (پورتو آلگره - ورزشگاه بیرا ریو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (55)؛ اول گروه H - دوم گروه G (سالوادور - ورزشگاه فونته نووا) :: (ساعت 20:30) :: چهارشنبه 11 تیر (2 جولای): بازی شماره (56)؛ اول گروه F - دوم گروه E (سائوپائولو - ورزشگاه دی سائوپائولو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: **مرحله یک چهارم پایانی** جمعه 13 تیر (4 جولای): بازی شماره (57)؛ برنده دیدار شماره (53) با برنده دیدار شماره (54) (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 20:30) :: شنبه 14 تیر (5 جولای): بازی شماره (58)؛ برنده دیدار شماره (49) با برنده دیدار شماره (50) (فورتالزا - ورزشگاه کاستلائو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: بازی شماره (59)؛ برنده دیدار شماره (55) با برنده دیدار شماره (56) (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 20:30) :: یکشنبه 15 تیر (6 جولای): بازی شماره (60)؛ برنده دیدار شماره (51) با برنده دیدار شماره (52) (سالوادور - ورزشگاه فونته نووا) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: **نیمه نهایی** چهارشنبه 18 تیر (9 جولای): بازی شماره (61)؛ برنده دیدار شماره (57) با برنده دیدار شماره (58) (بلوهوریزونته - ورزشگاه مینیه رو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: پنجشنبه 19 تیر (10 جولای): بازی شماره (62)؛ برنده دیدار شماره (59) با برنده دیدار شماره (60) (سائوپائولو - ورزشگاه دی سائوپائولو) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: یکشنبه 22 تیر (13 جولای): بازی شماره (63)؛دیدار رده بندی - (برازیلیا - ورزشگاه ناسیونال) :: (ساعت 00:30 بامداد) :: یکشنبه 22 تیر (13 جولای): بازی شماره (64)؛فینال - (ریودوژانیرو - ورزشگاه ماراکانا) :: (ساعت 23:30) ::تاريخ : یکشنبه 18 خرداد1393 | 14:50 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
13920220000215PhotoL1.jpgتاريخ : پنجشنبه 1 خرداد1393 | 14:5 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
13920220000214PhotoL1.jpgتاريخ : پنجشنبه 1 خرداد1393 | 14:3 | نویسنده : علی حاجی عباسی |تاريخ : سه شنبه 30 اردیبهشت1393 | 11:51 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
نعکاس enekas.info به نقل از قدس آنلاین:دیر یاد می‌گیرند و زود فراموش می‌کنند و اگر بخواهی حرفهای سرکلاس استاد را به خاطر بسپاری، باید چندین بار مطلب را گوش کنی تا در گوشه‌ای دنج از حافظه‌ات جا گیرد. برای همین ضبط صوت شده بود همکلاسی همیشگی «میرقنبر حیدری». پیرمرد ۸۲ ساله‌ای که مهرماه ۱۱ سال پیش، اولین روز دانشجو شدنش را با نگاه‌های متعجب دانشجویان و پچ‌پچ‌های کوتاه و کشدارشان به شب رساند. روز اول دانشگاه را خوب به خاطر دارد که استاد پس از ورود به کلاس گفته بود؛ سال اولی‌های مدرسه با والدینشان سرکلاس می‌آیند، نه سال‌اولی‌های دانشگاه! و زمانی‌که فهمید «میرقنبر» هم دانشجوست، صورتش تا بناگوش سرخ شد از این حرف. «میرقنبر حیدری» ۳۱ سال پیش وقتی مرز ۵۰ سالگی را پشت سر می‌گذاشت، صدور حکم بازنشستگی‌اش از فرمانداری شهرستان «عجب شیر» نه تنها او را خانه‌نشین نکرد که عشق رفتن به دانشگاه را در دلش انداخت و بازنشستگی، بهترین فصل برای عاشقی کردنش بود. پیرمرد اهل روستای «شیشوان» شهرستان «عجب شیر» جایی در ۱۳۰ کیلومتری «تبریز» است. «میرقنبر» عدد مسافت را خوب می‌داند چون ۱۱ سال تمام، روزهایش به این مسیر و پاهایش به این مسافت عادتی شده بود. پیرمرد گوشهایش سنگین است و رشته کلام گاه از ذهن و زبانش رها می‌شود، اما طعم حرفهایش، شیرین است. وقتی اصرارش را برای دانشگاه رفتن و درس خواندن می‌پرسم، می‌گوید: رسول خدا فرموده ز گهواره تا گور دانش بجوی، طلب علم هم که زمان نمی‌شناسد. گذر عمر چنان سریع بر او گذشت که هنوز هم دبیرستان «لقمان» تبریز را در سال ۱۳۲۹ به خاطر دارد؛ جایی که سوم متوسطه را آنجا گذراند و پس از آن بلافاصله آموزگاری را تجربه کرد. چند سالی روزهای خوشی با دانش آموزان داشت و پس از آن راهی فرمانداری شهرستان «عجب شیر» شد تا به مشکلات مردم رسیدگی کند، اما وسوسه درس و دانشگاه رهایش نمی‌کرد. سال ۱۳۴۷ امتحان متفرقه داد و در سال ۱۳۵۵ هم دیپلم ادبی گرفت، اما ماجرای ادامه تحصیل او به همین‌جا ختم نشد. به قول حافظ که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. عشق رفتن به دانشگاه، «میرقنبر» را ۲۵ سال پشت سد کنکور دانشگاه دولتی گذاشت، دقیقاً از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰! تا اینکه به پیشنهاد یک مشاور، در کنکور دانشگاه آزاد شرکت کرد. مشکلی نیست که آسان نشود! وقتی اهالی روستای «شیشوان» شنیدند که «میرقنبر حیدری» در دانشگاه آزاد «تبریز» رشته امور اجتماعی و برنامه ریزی قبول شده است، متلک می گفتند که سرپیری و معرکه‌گیری! گاه و بی‌گاه با لحنی دوستانه یا خصمانه به او می‌گفتند، به خودت نگاه کن پیرمرد! الان که وقت درس و دانشگاه نیست! اما «میرقنبر» گوشش به این حرفها بدهکار نبود و به همین یک جمله بسنده می‌کرد که مگر درس خواندن گناه است! روستا کوچک بود و حرف مردم هم که تمامی نداشت. ۱۱ سال دراین‌باره حرف‌حق و ناحق شنید از اهالی روستایش، از دوستان و دشمنانش، از همکلاسی‌ها و استادانش. حتی یک‌بار، یکی از نیروهای خدماتی دانشگاه به او گفت: حیدری! اختلاف انداخته‌ای بین استادان؟ «میرقنبر» که هراسناک شده بود، از این ماجرا گفت که مگر چه کرده‌ام؟! و طرف توضیح داد که بین استادان دانشگاه اختلاف افتاده به تو نمره بدهند یا نه، چند نفر می‌گویند به پشتکار و عشقت باید نمره داد و بعضی هم نمره برگه امتحانی برایشان وحی منزل است! اگرچه نتایج علمی نشان می‌دهد، سلولهای خاکستری مغز با پیر شدن جسم، بنا را می‌گذارند به نابودشدن، اما «میرقنبر» تا آنجا که توانست با این شرایط تحمیلی جنگید. حرفهای استادان را سرکلاس، یا می‌نوشت یا ضبط می‌کرد. می‌آمد خانه و چندین بار، خلاصه درسها را روخوانی می‌کرد و گوش می‌داد. با این شکل درس‌خواندن حتی صدای «طلعت» خانوم هم که زن صبوری بود، درآمد که چه می‌کنی مرد! «طلعت» خانوم که پیرزنی ۸۰ ساله است و چهار کلاس سواد دارد، چشمانش آب مروارید آورده و خوب نمی‌بیند. او خیلی با اوضاع مردش کنار آمد. «میرقنبر» چهار روز در هفته را صبح تا ظهر می‌باید به دانشگاه تبریز می‌رفت. زنش را خانه دخترش می‌گذاشت و خودش راهی شهر می‌شد. ۱۱ سال هفته‌ها و روزهایش در فصل درس و دانشگاه به همین شکل گذشت. مشکل که فقط همین نبود. کم‌سویی چشمان، درد و مرض‌های پیری، مسافت طولانی و حتی حرف مردم، دیگر توانی برای ادامه مسیر نمی‌گذاشت. وقتی از او می‌پرسم که خسته نشدی از این وضع درس خواندن؟! در پاسخ به همین یک بیت اکتفا می‌کند: مشکلی نیست که آسان نشود، مرد باید که هراسان نشود… تا دکتری می‌روم! «میرقنبر» پیرترین دانشجوی ایرانی ورودی مهرماه سال ۸۱ دانشگاه آزاد تبریز است که چند روز پیش با حسابداری دانشگاه تسویه کرده و مدرک لیسانسش را گرفته است. او منتظر نتایج کارشناسی ارشد است. پیرمرد که با معدل دوازده و چند صدم دانش آموخته شده، بنا دارد که در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد، درسش را ادامه دهد. پیرمرد عشق آمدن به مشهد است و می‌گوید: اگر قبول شوم با یک تیر دو نشان زده ام. آن وقت دست زنش، «طلعت» خانوم را می‌گیرد و می‌شوند مجاور حضرت رضا(ع). درسش را هم ادامه می‌دهد. خودش می‌گوید که می خواهد تا دکتری پیش برود، برایش فقط درس و دانشگاه مهم است، نه مدرک آن. مدرک به چه کارش می‌آید وقتی ۳۰ سال پیش بازنشسته شده و قرار نیست جایی استخدام شود. بین حرفهایش چندین‌بار می‌گوید: اگر عمری باشد حتما تا دکتری می روم! چنان مطمئن از این آرزو و هدفش حرف می‌زند که«پارسا» نتیجه ۱۰ ساله‌اش هم می‌خواهد مثل بابابزرگ، دکتر شود. پیرمرد ۶ نوه و دو نتیجه از تنها دخترش دارد. با اینکه دوره چهار ساله لیسانسش ۱۱ سال طول کشیده، ۳ ترم مشروط شده، با درس زبان انگلیسی همچون بسیاری از دانشجویان، مشکل اساسی در یادگیری داشته، چند میلیون خرج تحصیلش کرده، ورم پاهایش به طی مسافت ۱۳۰ کیلومتری روستا تا شهر در این سالها عادت کرده، چشمانش کم سوتر شده، گوشش از حرفها و نیش زبانهای پیرمردهای بی حوصله روستاشان پر شده، اما هنوز خوش است به دلگرمی اطرافیانی که می‌گویند: حاجی! این پشتکارت را عشق است…  ضمناً الان مير قنبر حيدري دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد عجبشير بوده و همسرش هم به رحمت خدا رفته و تنها زندگي مي كند .__________________ هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ، اما خــاص بودن عشق ” تو ” … مرا هـــم خاص کرد ..
 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 29 اردیبهشت1393 | 12:50 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
میدونی چرانیلوفر تومرداب گل میده ؟
 
واسه اینکه به همه ثابت کنه توبدترین شرایط هم


میشه خوب بود.

به نقل از وبلاگ محمدتاريخ : سه شنبه 9 اردیبهشت1393 | 11:13 | نویسنده : علی حاجی عباسی |

سطح عزت نفس هر فرد متأثر از ملاک ها و معیارهایی است که در هنگام ارزیابی  خود بر می گزیند عزت نفس هر فرد بر اساس ترکیبی از اطلاعات عینی در مورد خودش و ارزشهای ذهنی که برای اطلاعات قایل است بنا نهاده شده است و عزت نفس کلی کودکان شامل ارزیابی کلی از «خود یا خویشتن» است و بر اساس ارزیابی کودک از خودش ، در همة زمینه ها شکل می گیرد .

طبق نظر آلفرد کروزیبسکی[1] و دکتر دانالد میچنبام[2] و سایر محققان انسانها بر خلاف حیوانات گفتگوهای عاقلانه و غیر عاقلانه زیادی با خودشان دارند ، یعنی اعتقادات ، نگرشها ، عقاید و فلسفه های آنان تا حد زیادی (اما نه به طور کامل) به شکل گفتگوهای درونی در می آیند و در نتیجه می توانند به کمک بررسی ، شناخت ، نقد ، تغییر و مبارزه با گفتگوهای درونی خودشان هیجانات و رفتارهای مخربشان را اصلاح می کنند و وقتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم مردم را در تغییر اعتقادات یا فلسفه هایشان اقدام نمائیم هیجانات و رفتارهایشان نیز به نحو چشمگیری تغییر می کند (الیس ، البرت و هارپر ، رابرت : فیروز بخت 1380)ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 9 اردیبهشت1393 | 11:10 | نویسنده : علی حاجی عباسی |

پدر در حال رد شدن از کنار اتاق خواب پسرش بود، باتعجب دید که تخت خواب کاملاً مرتب و همه چیز جمع و جور شده. یک پاکت هم به روی بالش گذاشته شده و روش نوشته بود «پدر». با بدترین پیش داوری های ذهنی پاکت رو باز کرد و با دستان لرزان نامه رو خوند :
پدر عزیزم،
با اندوه و افسوس فراوان برایت می نویسم. من مجبور بودم با دوست دخترجدیدم فرار کنم، چون می خواستم جلوی یک رویارویی با مادر و تو ...رو بگیرم.من احساسات واقعی رو با نازنین پیدا کردم، او واقعاً معرکه است، اما میدونستم که تو اون رو نخواهی پذیرفت، به خاطر تیزبینی هاش، خالکوبی هاش ،لباسهای تنگ موتور سواریش و به خاطر اینکه سنش از من خیلی بیشتره. اما فقط احساسات نیست، پدر. اون ...

حامله است. نازنین به من گفت ما می تونیم شاد و خوشبخت بشیم. اون یک تریلی توی جنگل داره و کُلی هیزم برای تمام زمستون. 
ما یک رؤیای مشترک داریم برای داشتن تعداد زیادی بچه. نازنین چشمان من رو به روی حقیقت بازکرد که ماریجوانا واقعاً به کسی صدمه نمی زنه. ما اون رو برای خودمون میکاریم، و برای تجارت با کمک آدمای دیگه ای که توی مزرعه هستن، برای تمام کوکائینها و اکستازیهایی که می خوایم. در ضمن، دعا می کنیم که علم بتونه درمانی برای ایدز پیدا کنه، و نازنین بهتر بشه. اون لیاقتش رو داره. نگران نباش پدر، من 21 سالمه، و می دونم چطور از خودم مراقبت کنم. یک روز،مطمئنم که برای دیدارتون بر می گردیم، اونوقت تو می تونی نوه های زیادت روببینی.
با عشق، پسرت،
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاورقی:
پدر، هیچ کدوم از جریانات بالا واقعی نیست، من بالا هستم تو خونه علی.فقط می خواستم بهت یادآوری کنم که در دنیا چیزهای بدتری هم هست نسبت به کارنامه مدرسه که روی میزمه. دوسِت دارم! هروقت برای اومدن به خونه امن بود، بهم زنگ بزنتاريخ : جمعه 29 فروردین1393 | 19:6 | نویسنده : علی حاجی عباسی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.